• Changing the game

  of organizing performance

onze missie

De meeste organisaties hinderen onbedoeld hun medewerkers

Wij bouwen bedrijven waar het organisatiesysteem
de medewerkers maximaal ondersteunt om het verschil te maken


De meeste bedrijven kennen hun organisatorische sterke kanten en kwetsbaarheden onvoldoende.
De Hele Olifant brengt ze in beeld en helpt organisaties hun speelveld wezenlijk te veranderen.
Changing the Game is our game.

Veel medewerkers zijn niet in staat het verschil te maken in de organisatie waar ze werken.
Op de werkvloer leven goede ideeën maar ontbreekt de ruimte om er mee te experimenteren.

Onze focus is om organisaties zó te transformeren dat het organisatiesysteem de medewerkers
maximaal ondersteunt om het verschil te maken. Dit vormt organisaties met ondernemende medewerkers
die samen de organisatie naar een ander niveau brengen.

A bad system will beat a good person anytime.
Dr. Edwards Deming

It's not enough to do your best;
you must know what to do, and then do your best
Dr. Edwards Deming

onze aanpak

Om uw organisatie te transformeren naar een organisatie die de medewerkers ondersteunt het verschil te maken hebben wij een aanpak ontwikkeld die uw organisatie stapsgewijs transformeert:

Stap 1: QuickScan en Oriëntatietraining
De QuickScan en de oriëntatietraining stelt u in staat om de afweging te maken: past Horizontaal Organiseren bij ons? Is er breed draagvlak om een traject in te gaan waarin we deze manier van werken gaan opbouwen of uitbouwen? En tot waar willen wij gaan, wat is onze doelsituatie?

Stap 2: Bepalen inhoud ‘Hartkamers‘
Wie succesvol wil gaan organiseren met minder of zelfs zonder hiërarchie moet een werkomgeving bouwen die afstemming structureert. Om dat te bewerkstelligen wordt er met een divers samengestelde groep uit uw organisatie bepaald hoe die nieuwe structuur er uit gaat zien en welke strategische doelen er wordt nagestreefd. De gezamenlijke uitgangspunten worden vastgelegd in een handboek.

Stap 3: Implementatie hartkamers
Nadat in een collectieve bijeenkomst iedereen in de organisatie zich heeft gecommitteerd aan de uitgangspunten in het handboek gaan verschillende teams de uitgangspunten verder vorm geven en geimplementeren.

Stap 4: Inrichten verbeterhartslag
Om de missie en de strategische doelen levend te maken en te houden wordt er een gestructureerde verbetermethodiek geïntroduceerd: De verbeterhartslag. Deze hartslag zorgt voor een doorlopende verbinding tussen het beleid van de organisatie en de verbeterinitiatieven van de medewerkers.


Naast een volledig traject verzorgen wij ook losse onderdelen uit het traject. Met als speerpunten Visuele Feedback inrichten, Proces leren verbeteren (Lean), Dialoogproces vormen en Systeemgericht Leiderschap.

Lees meer over onze aanpak...


Morning StarSpreker? Jos en Wibo spreken graag!

Als u in een seminar of managementbijeenkomst wilt horen wat er komt kijken bij een horizontaal organisatiesysteem neem dan contact met ons op. Systeemcoaches Jos Bakker en Wibo Haverkate zijn ervaren veranderaars en kunnen hun verhaal laten aansluiten op uw verdere programma of vraagstelling.

onze visie

 • Het systeem stuurt uw gedrag

  Waarom is het logisch dat er dingen mis gaan in uw organisatie? In 95% van de gevallen is het het organisatie-systeem dat de medewerkers hindert hun werk goed te doen. Lees meer
 • Zelfsturing als middel, niet als doel

  Organiseren zonder managers levert vaak direct vraagtekens op. Waarom zou je je organisatie zo willen inrichten? Wij zien zelfsturing als een middel, niet als doel. Lees meer
 • Paradigma bepaalt succes

  Voor teams die tot nieuwe dingen willen komen is het belangrijk is te herkennen dat een paradigma geen waarheid is. Het zijn aannames die gevormd zijn door ervaringen. Lees meer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4