• Het systeem bepaalt het gedrag

onze aanpak

Om uw organisatie te transformeren naar een organisatie die de medewerkers ondersteunt het verschil te maken hebben wij een aanpak ontwikkeld die uw organisatie stapsgewijs transformeert:

 

Stap 1: Quickscan en OriëntatietrainingRADpictogrammen FC
In de quickscan wordt er in beeld gebracht waar uw bedrijf nu staat en wat het levende paradigma is binnen de organisatie. Waarom is het bedrijf ingericht zoals het is? Welke aannames heeft u en uw collega’s over succesvol organiseren? Het is essentieel dat u bereid bent deze aannames ter discussie te stellen voor u tot verandering kunt komen.

De oriëntatietraining stelt u in staat om de afweging te maken: past Horizontaal Organiseren bij ons? Is er breed draagvlak om een traject in te gaan waarin we deze manier van werken gaan opbouwen of uitbouwen? En tot waar willen wij gaan, wat is onze doelsituatie?

Stap 2: Bepalen inhoud ‘Hartkamers‘
Wie succesvol wil gaan organiseren met minder of zelfs zonder hiërarchie moet een werkomgeving bouwen die afstemming structureert. Om dat te bewerkstelligen wordt er met een divers samengestelde groep uit uw organisatie bepaald hoe die nieuwe structuur er uit gaat zien en welke strategische doelen er wordt nagestreefd.

Er zijn twee ‘hartkamers’ nodig om het hart van de organisatie te laten kloppen:

 Linker hartkamer  Rechter hartkamer

In de linker hartkamer wordt het nieuwe DNA van de organisatie bepaald en vastgelegd in een handboek. Hierin wordt beschreven:

 • De missie
  In een horizontale organisatie is de missie de baas, een helder levend en gezamenlijk doel.
 • De Principes voor samenwerking
  Het is essentieel dat u het eens wordt over de manier waarop u binnen het bedrijf met elkaar om gaat. Hierop kan teruggevallen worden in heel veel dagelijkse situaties.
 • Het organisatiemodel
  Hoe richten we de organisatie in, welke gremia (groepen) onderscheiden we?
 • De besluitvorming en dialoogprocessen
  Bespreek en leg vast hoe je tot besluiten komt als er geen baas meer is. Waar liggen welke besluiten en hoe worden die besluiten dan genomen? Dan weet iedereen voortaan waar hij of zij aan toe is. En onstaan er geen 'Poolse landdagen'.

In de rechter hartkamer wordt inhoudelijk bepaald waar de organisatie zich de komende jaren op richt.

 • Strategische doelen
  Aan de hand van de missie van de organisatie en marktinformatie wordt gezamenlijk de strategische organisatorische doelen bepaalt.
 • Visuele feedback
  Samensturen kan alleen als iedereen kan zien waar we vandaag staan als bedrijf. Hier wordt gekeken waar we aan kunnen zien hoe de strategische doelen ervoor staan. Ook benoemen we hoe en op welk moment we de voortgang met elkaar bespreken (de feedbacksessies).

Samen missie en hartkamers bepalen

Stap 3: Implementatie hartkamers
Nadat in een collectieve bijeenkomst iedereen in de organisatie zich heeft gecommitteerd aan de uitgangspunten in het handboek gaan verschillende teams de uitgangspunten verder vorm geven en implementeren. 

Stap 4: Inrichten verbeterhartslag

Om de missie en de strategische doelen levend te maken en te houden wordt er een gestructureerde verbetermethodiek geïntroduceerd: De verbeterhartslag. Deze hartslag zorgt voor een doorlopende verbinding tussen het beleid van de organisatie en de verbeterinitiatieven van de medewerkers.
Medewerkers gaan in teams, in een hartslag van steeds 3 maanden, aan de slag om hun verbeterideeën uit te werken. De teams leggen verantwoording af aan het collectief, aan alle collega's in het bedrijf: hebben zij de verbetering waarmee zij aan de slag zijn gegaan uitgewerkt zoals de groep het wil? En is in lijn met de gezamenlijke missie?

 

Naast een volledig traject verzorgen wij ook losse onderdelen uit het traject. Met als speerpunten Visuele Feedback inrichten, Processen leren verbeteren (Lean), Dialoogproces vormen en Systeemgericht Leiderschap.

 


Morning StarSpreker? Jos en Wibo spreken graag!

Als u in een seminar of managementbijeenkomst wilt horen wat er komt kijken bij een horizontaal organisatiesysteem neem dan contact met ons op. Systeemcoaches Jos Bakker en Wibo Haverkate zijn ervaren veranderaars en kunnen hun verhaal laten aansluiten op uw verdere programma of vraagstelling.