• Waarom is het logisch dat het misgaat?

onze visie

Vanuit onze ervaring met organisatieveranderingen hebben wij de afgelopen jaren een visie ontwikkeld die erg aansluit bij de leer van Dr. Edward Deming. Hierbij wordt uitgegaan van het feit dat het systeem zoals het is ingericht het gedrag van de medewerkers bepaalt, en daarmee ook de prestaties. Wij hebben ons dan ook steeds de vraag gesteld: Waarom is het logisch dat het misgaat? 

In onze onderstaande blogs kun je lezen waar wij dan tegenaan lopen en hoe wij denken dat aan te pakken.

  • Het systeem stuurt uw gedrag

    Waarom is het logisch dat er dingen mis gaan in uw organisatie? In 95% van de gevallen is het het organisatie-systeem dat de medewerkers hindert hun werk goed te doen. Lees meer
  • Zelfsturing als middel, niet als doel

    Organiseren zonder managers levert vaak direct vraagtekens op. Waarom zou je je organisatie zo willen inrichten? Wij zien zelfsturing als een middel, niet als doel. Lees meer
  • Paradigma bepaalt succes

    Voor teams die tot nieuwe dingen willen komen is het belangrijk is te herkennen dat een paradigma geen waarheid is. Het zijn aannames die gevormd zijn door ervaringen. Lees meer
  • 1