• Changing the game

    of organizing performance

Changing the game in de bouwsector

De Hele Olifant zoekt met haar klanten nieuwe oplossingen voor bestaande organisatievraagstukken. Onze verandercoaches zijn specialist in organisatievraagstukken in de bouwsector. Vanuit het perspectief van Lean Thinking hebben zij sinds 2009 met gerenommeerde opdrachtgevers, architecten, bouwmanagers, constructeurs, bouwers, architecten en installateurs gewerkt aan succesvolle realisatie van bouwambities. Dit geldt voor (concept) woningbouw, complexe utiliteitsbouw en renovatiewerken.

Vaak werken onze verandercoaches met partijen aan het compacten van de uitvoering, de engineering of de ontwerpfase van projecten. Soms doen we dit met goed gefocuste scrum sessies en soms gaat dit door het inrichten van wekelijkse leersessies tijdens de normale doorlooptijd van een project. Altijd staat centraal dat partijen gezamenlijk hun bijdragen optimaal in elkaar vlechten, met zorg voor elkaars belangen en met monitoring van het waarmaken van de onderlinge afspraken. Ervaring leert dat het met elkaar optimaliseren in het belang van de klant – mits goed voorbereid - een inspirerende bezigheid is voor alle betrokken partners.

Naast het optimaliseren van projecten leren onze verandercoaches medewerkers van bouwbedrijven ook om zelfstandig hun processen (tender, calculatie, nazorg, reparatie-onderhoud) te verbeteren en bruggen te slaan tussen eilanden. Vaak wordt een effectieve combinatie gezocht met het organiseren zonder (of met minder) hiërarchie.