Onze aanpak

Veranderkundig bureau De Hele Olifant leert uitvoerende professionals gezamenlijk te sturen op organisatiedoelstellingen en de prestaties naar een volgend niveau te brengen. Niet wij, maar medewerkers geven in onze aanpak hands on vorm aan de nodige veranderingen.

Onze focus is om organisaties zó te transformeren dat het organisatiesysteem de medewerkers maximaal ondersteunt om het verschil te maken.


Dit doen we door medewerkers te leren om:

  1. Te kijken vanuit een systeemperspectiefDHO visjes dezelfde richting klein
    We maken ze bewust dat gedrag en prestaties vaak te verklaren zijn door de context waarin zij moeten opereren. (Waarom is het logisch dat het mis gaat?)
  1. Anders te kijken naar en sturen op hun prestaties
    We gaan samen op zoek naar betere inzicht in de prestaties en patronen en leren hun hierop te sturen.
  1. Hoe ze hun eigen organisatie effectiever kunnen inrichten
    We laten medewerkers met een andere bril (o.a. Lean) naar hun eigen werk kijken en ondersteunen hen om hun eigen werk te verbeteren.

Dit vormt organisaties met ondernemende medewerkers die samen de organisatie performance naar een ander niveau brengen. Changing the game is our game.

Onze gamechangers

Van eilandvorming naar één bedrijf

Van eilandvorming naar één bedrijf

Wilt u af van uw eilandencultuur? Wij leren uw medewerkers ontdekken wat er in uw organisatie(systeem) voor zorgt dat er eilanden zijn. Zij passen zelf het organisatiesysteem zó aan dat dit de eilanden verbindt, dat het effectieve samenwerking bevordert in plaats van hindert.

Van manager is de baas naar iedereen is de baas

Van manager is de baas naar iedereen is de baas

Wilt u een onderneming met betrokken medewerkers en grote wendbaarheid? Schaf hiërarchie af en creëer een nieuw houvast. Transformeer naar een horizontaal organisatiesysteem en benut de maximale inbreng van ál uw medewerkers voor uw ondernemingsdoelen.

Van enkele verbeteraars naar iedereen verbetert

Van enkele verbeteraars naar iedereen verbetert

Zou u niet veel meer uit uw organisatie kunnen halen als iedereen met verbeteren bezig is? Iedereen continu gefocust is op hoe het gaat en wat er beter kan? Introduceer een vaste structuur van dag- en weekgesprekken waar knelpunten effectief en in samenwerking worden opgelost.

Van beleid in de la naar levende strategie

Van beleid in de la naar levende strategie

Wilt u dat uw beleidsstuk niet in de la maar bij iedereen op het netvlies belandt? Werk dan met onze verbeterhartslag. De hartslag zorgt voor een doorlopende verbinding tussen het beleid van de organisatie en alle verbeterinitiatieven van uw medewerkers.

Van versnipperd bouwen naar samen leren en bouwen

Van versnipperd bouwen naar samen leren en bouwen

Onderaannemers in bouwprojecten komen vaak alleen hun eigen ‘ding’ doen. Het Last Planner Systeem – mits goed uitgerold – zorgt er voor dat partners hun bijdrage continu op elkaar afstemmen en daarmee het project optimaliseren. Wij begeleidden al meer dan 60 projecten.

Van monitoring door controllers naar inzicht voor iedereen

Van monitoring door controllers naar inzicht voor iedereen

Wat als niet alleen de controllers maar het gehele team in control is? Als iedereen dagelijks inzicht heeft in de performance kan iedereen direct bijsturen. Inzicht en samen zoeken naar oorzaken van patronen geeft rust en een boost in de samenwerking.

Contact

De Hele Olifant

Gravin Aleidisstraat 3, 's-Gravenzande
Jos Bakker : +31645197182

Twickelo 11, Losser
Wibo Haverkate: +31653814177