Van monitoring door controllers naar inzicht voor iedereen

Mijn medewerkers zijn nu een keer niet zo gemotiveerd als ik zelf ben. Dit is een uitspraak die veel directeuren of managers doen. En hij klopt meestal. De vraag is: waarom zijn medewerkers vaak minder gemotiveerd dan managers?

Inzicht in performance
Heeft u ooit geprobeerd om auto te rijden met een blinddoek om? Dat is niet te doen. Veel bedrijven blinddoeken hun medewerkers doordat zij geen zicht krijgen op de ontwikkeling van de prestaties van hun afdeling, laat staan van het bedrijf. Hoe kunnen medewerkers dan betrokken zijn?

Onze ervaring, werkend in verschillende sectoren en met verschillende opleidingsniveaus van medewerkers, is dat zij gráág uitgedaagd worden om mee te denken in het bedrijfsbelang. Creëer inzicht in de performance, heb het er wekelijks over met elkaar en er ontstaat een impuls om de prestaties samen te verbeteren.

Ervaar een echte gamechanger
Het opbouwen van geschikte monitoring is een vak, dat wij uw medewerkers en u graag bijbrengen. Ervaar een echte gamechanger in uw bedrijfsvoering doordat belangrijke prestatiepatronen groot aan de wand hangen en medewerkers er gericht mee bijsturen en verbeteren.

 In 2018 werd DHO gevraagd om een de gamechanger ‘inzicht voor iedereen’ te ontwikkelen met een bouwbedrijf dat klachtenonderhoud voor wooncorporaties verzorgt. Het team kwam afspraken niet na, het liep sterk achter de feiten aan en één opdrachtgever (een wooncorporatie) gaf het bedrijf nog drie maanden om de performance te verbeteren. De situatie maakte dat de sfeer in het team belabberd was.

Het team ontwikkelde onder begeleiding van DHO monitorings-grafieken die op een grote kastenwand gehangen werden. Dagelijks bekeken de medewerkers samen waar knelpunten zaten in het waarmaken van afspraken. Al snel kon het team problemen vóór zijn. Zes maanden na de start van het traject lagen de prestaties op een hoog niveau, was de sfeer binnen het team sterk verbeterd en kwam de kritische corporatie zelfs bij dit team op bezoek om te leren hoe het grip had gekregen op de performance. Het aantal opdrachten van de corporatie is inmiddels fors gegroeid.


Op zoek naar grip?
Bent u ook op zoek naar grip, verbeterde prestaties en een boost in de samenwerking tussen uw medewerkers? Kies dan voor onze gamechanger ‘grip voor iedereen’. Neem voor meer informatie contact op een van onze verandercoaches.

Onze gamechangers

Van eilandvorming naar één bedrijf

Van eilandvorming naar één bedrijf

Wilt u af van uw eilandencultuur? Wij leren uw medewerkers ontdekken wat er in uw organisatie(systeem) voor zorgt dat er eilanden zijn. Zij passen zelf het organisatiesysteem zó aan dat dit de eilanden verbindt, dat het effectieve samenwerking bevordert in plaats van hindert.

Van manager is de baas naar iedereen is de baas

Van manager is de baas naar iedereen is de baas

Wilt u een onderneming met betrokken medewerkers en grote wendbaarheid? Schaf hiërarchie af en creëer een nieuw houvast. Transformeer naar een horizontaal organisatiesysteem en benut de maximale inbreng van ál uw medewerkers voor uw ondernemingsdoelen.

Van enkele verbeteraars naar iedereen verbetert

Van enkele verbeteraars naar iedereen verbetert

Zou u niet veel meer uit uw organisatie kunnen halen als iedereen met verbeteren bezig is? Iedereen continu gefocust is op hoe het gaat en wat er beter kan? Introduceer een vaste structuur van dag- en weekgesprekken waar knelpunten effectief en in samenwerking worden opgelost.

Van beleid in de la naar levende strategie

Van beleid in de la naar levende strategie

Wilt u dat uw beleidsstuk niet in de la maar bij iedereen op het netvlies belandt? Werk dan met onze verbeterhartslag. De hartslag zorgt voor een doorlopende verbinding tussen het beleid van de organisatie en alle verbeterinitiatieven van uw medewerkers.

Van versnipperd bouwen naar samen leren en bouwen

Van versnipperd bouwen naar samen leren en bouwen

Onderaannemers in bouwprojecten komen vaak alleen hun eigen ‘ding’ doen. Het Last Planner Systeem – mits goed uitgerold – zorgt er voor dat partners hun bijdrage continu op elkaar afstemmen en daarmee het project optimaliseren. Wij begeleidden al meer dan 60 projecten.

Van monitoring door controllers naar inzicht voor iedereen

Van monitoring door controllers naar inzicht voor iedereen

Wat als niet alleen de controllers maar het gehele team in control is? Als iedereen dagelijks inzicht heeft in de performance kan iedereen direct bijsturen. Inzicht en samen zoeken naar oorzaken van patronen geeft rust en een boost in de samenwerking.

Contact

De Hele Olifant

Gravin Aleidisstraat 3, 's-Gravenzande
Jos Bakker : +31645197182

Twickelo 11, Losser
Wibo Haverkate: +31653814177