Van versnipperd bouwen naar samen leren en bouwen

Het is niet verbazingwekkend dat de bouwsector nog steeds vol zit met faalkosten. Bij ieder bouwproject is een groot aantal partijen en specialismen betrokken, regelmatig zijn dit mensen die elkaar voor het eerst ontmoeten. Afstemming tussen belangen en partijen, goede afspraken over wie wat inbrengt en een check op het waarmaken van deze afspraken is van groot belang. Dat gaat lang niet altijd goed, met kwaliteitsproblemen, veiligheidsrisico’s en vervelende discussies tot gevolg. Hoe verzorg je de noodzakelijke afstemming op een effectieve en prettige manier?

Last Planner Systeem
Voor dit vraagstuk is Last Planner Systeem (verder LPS) ontwikkeld. Dit systeem is gebaseerd op de principes van Lean Thinking en heeft drie doelen:

  1.  Zorgen voor flow en voorspelbaarheid
  2.  Snel leren en verbeteren tijdens het project
  3.  Sámen keuzes maken voor een optimaal project

LPS leidt aantoonbaar tot betere kwaliteit (onder andere opleverpunten), goede werksfeer, meer voorspelbaarheid (toegezegd oplevermoment), kortere doorlooptijd en een hoog focus op veiligheid.

 samen bouwen


In meerdere fases toepasbaar
De verandercoaches van De Hele Olifant begeleidden in de afgelopen jaren de implementatie van LPS op meer dan 60 projecten. Daarbij is LPS toegepast op verschillende projectfasen, van  het vormgeven en efficiënt inrichten van het Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp, de Werkvoorbereiding, de Realisatie tot de Nazorg. Het systeem is door ons toegepast in (conceptmatige) woningbouw-, complexe utiliteitsbouw en renovatieprojecten.

Ervaren Partner
De Hele Olifant is op het vlak van het implementeren van LPS een van de meest ervaren en gewaardeerde partners in Nederland. Referenties zijn beschikbaar van onder andere SPO Utrecht (opdrachtgever) Hardick (bouwmanagement en vastgoedontwikkeling), VDNDP (architecten), Schreuders (constructeur), Dura Vermeer, Aalberts Bouw en Hemink (Aannemer), en Van Dam (installateur).

 dagstart


Hoewel LPS een bijdrage kán leveren in een individueel project is de aanpak vooral rendabel voor bouwers die een eigen, vaste aanpak ontwikkelen. De Hele Olifant traint medewerkers in de aanpak en coacht daarna de teams intensief in de praktijk van het werk om de aanpak echt tot een succes te maken. Daardoor blijft LPS een belangrijke toevoeging voor succesvol bouwen, óók in een tijd waarin alle bouwpartners hun portefeuille meer dan vol hebben.

Op zoek naar een doorbraak in het succes op uw (bouw)projecten? Neem contact op met Gamechanger en LPS specialist Wibo Haverkate of Jos Bakker.

Onze gamechangers

Van eilandvorming naar één bedrijf

Van eilandvorming naar één bedrijf

Wilt u af van uw eilandencultuur? Wij leren uw medewerkers ontdekken wat er in uw organisatie(systeem) voor zorgt dat er eilanden zijn. Zij passen zelf het organisatiesysteem zó aan dat dit de eilanden verbindt, dat het effectieve samenwerking bevordert in plaats van hindert.

Van manager is de baas naar iedereen is de baas

Van manager is de baas naar iedereen is de baas

Wilt u een onderneming met betrokken medewerkers en grote wendbaarheid? Schaf hiërarchie af en creëer een nieuw houvast. Transformeer naar een horizontaal organisatiesysteem en benut de maximale inbreng van ál uw medewerkers voor uw ondernemingsdoelen.

Van enkele verbeteraars naar iedereen verbetert

Van enkele verbeteraars naar iedereen verbetert

Zou u niet veel meer uit uw organisatie kunnen halen als iedereen met verbeteren bezig is? Iedereen continu gefocust is op hoe het gaat en wat er beter kan? Introduceer een vaste structuur van dag- en weekgesprekken waar knelpunten effectief en in samenwerking worden opgelost.

Van beleid in de la naar levende strategie

Van beleid in de la naar levende strategie

Wilt u dat uw beleidsstuk niet in de la maar bij iedereen op het netvlies belandt? Werk dan met onze verbeterhartslag. De hartslag zorgt voor een doorlopende verbinding tussen het beleid van de organisatie en alle verbeterinitiatieven van uw medewerkers.

Van versnipperd bouwen naar samen leren en bouwen

Van versnipperd bouwen naar samen leren en bouwen

Onderaannemers in bouwprojecten komen vaak alleen hun eigen ‘ding’ doen. Het Last Planner Systeem – mits goed uitgerold – zorgt er voor dat partners hun bijdrage continu op elkaar afstemmen en daarmee het project optimaliseren. Wij begeleidden al meer dan 60 projecten.

Van monitoring door controllers naar inzicht voor iedereen

Van monitoring door controllers naar inzicht voor iedereen

Wat als niet alleen de controllers maar het gehele team in control is? Als iedereen dagelijks inzicht heeft in de performance kan iedereen direct bijsturen. Inzicht en samen zoeken naar oorzaken van patronen geeft rust en een boost in de samenwerking.

Contact

De Hele Olifant

Gravin Aleidisstraat 3, 's-Gravenzande
Jos Bakker : +31645197182

Twickelo 11, Losser
Wibo Haverkate: +31653814177