Van eilandvorming naar één bedrijf

Binnen bedrijven komen wij veel eilandvorming tegen. Afdelingen of zelfs groepjes binnen afdelingen lijken het eigen belang te prefereren boven het bedrijfsbelang. Als wij hierover praten komt er vaak een vorm van herkenning naar boven. De vraag die dat bij ons oproept is: “Waarom is het logisch dat dit gebeurd?”.

Het systeem stuurt het gedrag
Logisch omdat wij uitgaan van de theorie van systeemdenken (Dr. W.E. Deming). Daarin wordt gesteld dat het (organisatie) systeem het gedrag stuurt. Als je weet hoe te kijken ga je herkennen dat een individuele medewerker voor circa vijf procent in staat is prestaties te bepalen. Voor de overige vijf en negentig procent is zij afhankelijk van de inrichting van haar werkomgeving. En in alle realiteit: in de meeste organisaties hindert deze werkomgeving medewerkers om zinvolle dingen te doen.

proces

De reden dat mensen eigen belang prefereren boven het bedrijfsbelang vinden we dan ook in 90% van de gevallen terug in de inrichting van het organisatiesysteem. De helpdeskmedewerker die een target heeft van 15 minuten per telefoontje ontvangt een prikkel om op te hangen, ook als het probleem nog niet helemaal getackeld is. Een administratief medewerker kán zich niet verantwoordelijk voelen voor haar klanten als zij geen idee heeft waar het contract blijft nadat zij het doorstuurt naar de volgende collega.

Inzicht in het geheel
Het begint allemaal met inzicht. In de vele proces verbetertrajecten die wij hebben mogen begeleiden is er nog nooit iemand geweest die het gehele proces in detail voor ons kon uittekenen. Ja, zijn eigen stukje daar hebben ze veel verstand van, maar het gehele proces end-to-end dat kennen ze niet.

samen naar een proces

Samen oplossingen zoeken
Onze boodschap is: verander de inrichting van het organisatiesysteem samen met de medewerkers. In dit proces komt er voor iedereen inzicht hoe het proces in elkaar zit. Bedenken ze zelf oplossingen (met behulp van methodieken als Lean) voor een betere inrichting en elimineren ze de systeemcondities die ervoor zorgen dat er niet goed wordt samengewerkt. Aan het einde van het traject zie je dat van eilandvorming geen sprake meer is.

Wilt u ook af van de eilanden in uw organisatie neem dan contact met ons op.

Onze gamechangers

Van eilandvorming naar één bedrijf

Van eilandvorming naar één bedrijf

Wilt u af van uw eilandencultuur? Wij leren uw medewerkers ontdekken wat er in uw organisatie(systeem) voor zorgt dat er eilanden zijn. Zij passen zelf het organisatiesysteem zó aan dat dit de eilanden verbindt, dat het effectieve samenwerking bevordert in plaats van hindert.

Van manager is de baas naar iedereen is de baas

Van manager is de baas naar iedereen is de baas

Wilt u een onderneming met betrokken medewerkers en grote wendbaarheid? Schaf hiërarchie af en creëer een nieuw houvast. Transformeer naar een horizontaal organisatiesysteem en benut de maximale inbreng van ál uw medewerkers voor uw ondernemingsdoelen.

Van enkele verbeteraars naar iedereen verbetert

Van enkele verbeteraars naar iedereen verbetert

Zou u niet veel meer uit uw organisatie kunnen halen als iedereen met verbeteren bezig is? Iedereen continu gefocust is op hoe het gaat en wat er beter kan? Introduceer een vaste structuur van dag- en weekgesprekken waar knelpunten effectief en in samenwerking worden opgelost.

Van beleid in de la naar levende strategie

Van beleid in de la naar levende strategie

Wilt u dat uw beleidsstuk niet in de la maar bij iedereen op het netvlies belandt? Werk dan met onze verbeterhartslag. De hartslag zorgt voor een doorlopende verbinding tussen het beleid van de organisatie en alle verbeterinitiatieven van uw medewerkers.

Van versnipperd bouwen naar samen leren en bouwen

Van versnipperd bouwen naar samen leren en bouwen

Onderaannemers in bouwprojecten komen vaak alleen hun eigen ‘ding’ doen. Het Last Planner Systeem – mits goed uitgerold – zorgt er voor dat partners hun bijdrage continu op elkaar afstemmen en daarmee het project optimaliseren. Wij begeleidden al meer dan 60 projecten.

Van monitoring door controllers naar inzicht voor iedereen

Van monitoring door controllers naar inzicht voor iedereen

Wat als niet alleen de controllers maar het gehele team in control is? Als iedereen dagelijks inzicht heeft in de performance kan iedereen direct bijsturen. Inzicht en samen zoeken naar oorzaken van patronen geeft rust en een boost in de samenwerking.

Contact

De Hele Olifant

Gravin Aleidisstraat 3, 's-Gravenzande
Jos Bakker : +31645197182

Twickelo 11, Losser
Wibo Haverkate: +31653814177