Van enkele verbeteraars naar iedereen verbetert

U zou graag zien dat iedereen in het bedrijf zich continu bezig houdt met verbeteren. In de praktijk zien wij dat het verbeteren vaak bij enkele medewerkers is neergelegd. Zou u niet veel meer uit uw organisatie kunnen halen als iedereen met verbeteren bezig is? Iedereen continu gefocust is op hoe het gaat en wat er beter kan?

Herkenbare structuur
Belangrijk voor een organisatie brede leercyclus is het aanbrengen van een structuur en routine die maakt dat leerpunten op een herkenbare manier afgewikkeld worden. Medewerkers, waar ook in het bedrijf, moeten onder hun directe reikwijdte een plek hebben waar zij leerpunten kunnen inbrengen. Daarnaast moeten zij vaardigheden aangeleerd krijgen om op een praktische manier knelpunten op te lossen. Tot slot moet helder zijn hoe knelpunten naar een ander ‘bord’ schuiven op het moment dat ze niet op het station zelf opgelost kunnen worden.

Inrichten dagstarts
Cruciaal in het continu verbeteren zijn de ‘dagstarts’. In deze dagelijkse gesprekken van maximaal 15 minuten kijkt een team naar de prestaties van gisteren, benoemt op een gestructureerde manier de knelpunten en acties om deze op te lossen. En kijkt ook preventief vooruit naar mogelijke knelpunten voor de komende dag.

Hiervoor hebben teams eerst met elkaar bepaalt hoe zij kunnen zien of het, eenvoudig gesteld, ‘een goede dag is geweest’. Ze benoemen welke parameters hier goed zicht op bieden. De Hele Olifant helpt bij het inrichten van de verschillende dagstarts en ondersteunt bij het inoefenen van de juiste gesprekken.

Overkoepelende weekstart
Naast de dagstarts wordt er een overkoepelende weekstart ingeregeld waar afdelingsoverstijgende prestaties en problemen met elkaar besproken worden. In veel organisaties hapert de leercyclus omdat afstemming tussen afdelingen gevoelig ligt. Wij zetten er op in om binnen bedrijven de weekstarts tussen afdelingen juist tot een sterk aspect in de leercyclus te maken.

Met name deze gedisciplineerde continue leercyclus gaat er voor zorgen dat de organisatie haar verschil ten opzichte van haar concurrenten kan uitbouwen. Het is de optelsom van vele praktische verbeterpunten die uiteindelijk een groot verschil maakt.


Zou u ook graag zien dat iedereen in het bedrijf zich continu bezig houdt met verbeteren? Kies dan voor onze gamechanger ‘Van enkele verbeteraars naar iedereen verbetert’. Neem voor meer informatie contact op een van onze verandercoaches.

Onze gamechangers

Van eilandvorming naar één bedrijf

Van eilandvorming naar één bedrijf

Wilt u af van uw eilandencultuur? Wij leren uw medewerkers ontdekken wat er in uw organisatie(systeem) voor zorgt dat er eilanden zijn. Zij passen zelf het organisatiesysteem zó aan dat dit de eilanden verbindt, dat het effectieve samenwerking bevordert in plaats van hindert.

Van manager is de baas naar iedereen is de baas

Van manager is de baas naar iedereen is de baas

Wilt u een onderneming met betrokken medewerkers en grote wendbaarheid? Schaf hiërarchie af en creëer een nieuw houvast. Transformeer naar een horizontaal organisatiesysteem en benut de maximale inbreng van ál uw medewerkers voor uw ondernemingsdoelen.

Van enkele verbeteraars naar iedereen verbetert

Van enkele verbeteraars naar iedereen verbetert

Zou u niet veel meer uit uw organisatie kunnen halen als iedereen met verbeteren bezig is? Iedereen continu gefocust is op hoe het gaat en wat er beter kan? Introduceer een vaste structuur van dag- en weekgesprekken waar knelpunten effectief en in samenwerking worden opgelost.

Van beleid in de la naar levende strategie

Van beleid in de la naar levende strategie

Wilt u dat uw beleidsstuk niet in de la maar bij iedereen op het netvlies belandt? Werk dan met onze verbeterhartslag. De hartslag zorgt voor een doorlopende verbinding tussen het beleid van de organisatie en alle verbeterinitiatieven van uw medewerkers.

Van versnipperd bouwen naar samen leren en bouwen

Van versnipperd bouwen naar samen leren en bouwen

Onderaannemers in bouwprojecten komen vaak alleen hun eigen ‘ding’ doen. Het Last Planner Systeem – mits goed uitgerold – zorgt er voor dat partners hun bijdrage continu op elkaar afstemmen en daarmee het project optimaliseren. Wij begeleidden al meer dan 60 projecten.

Van monitoring door controllers naar inzicht voor iedereen

Van monitoring door controllers naar inzicht voor iedereen

Wat als niet alleen de controllers maar het gehele team in control is? Als iedereen dagelijks inzicht heeft in de performance kan iedereen direct bijsturen. Inzicht en samen zoeken naar oorzaken van patronen geeft rust en een boost in de samenwerking.

Contact

De Hele Olifant

Gravin Aleidisstraat 3, 's-Gravenzande
Jos Bakker : +31645197182

Twickelo 11, Losser
Wibo Haverkate: +31653814177