Van manager is de baas naar iedereen is de baas

Wij zijn op zoek gegaan naar een organisatiemodel waarin een organisatie het vermogen heeft om zich snel aan te passen aan de veranderende buitenwereld en waarin er optimaal gebruikt wordt gemaakt van de medewerkers. Bij deze zoektocht zijn we uitgekomen bij een zelfsturende organisatie.

Betrokkenheid medewerkers
In onze dagelijkse praktijk zien we veel medewerkers met weinig plezier en met lage betrokkenheid hun werk doen. Er wordt daardoor te weinig gebruik gemaakt van het aanwezig talent. Maar wat in het organisatiesysteem zorgt ervoor dat dit zo is?

In de wetenschap kun je vinden dat mensen gelukkig worden van autonomie (het feit dat we zelf keuzes kunnen maken), verbondenheid (samen dingen kunnen bewerkstelligen, ervaren en delen) en competentie (dat we iets doen waar we goed in zijn). We zijn dus op zoek gegaan naar een organisatiemodel dat al deze dingen combineert.

 Aanpassingsvermogen
We zien ook dat in veel organisaties de besluitvorming traag is, de samenwerking en communicatie gefrustreerd wordt door politiek. In een tijd waarin de veranderingen zich in hoog tempo aanbieden werkt dit te stroperig om veranderingen door te voeren.

Organiseren zonder hiërarchie
In onze zoektocht welk organisatiemodel deze pijlers het beste ondersteunt zijn we uitgekomen bij een zelfsturende organisatie, een organisatie zonder hiërarchie. Dit model ondersteunt de autonomie, verbondenheid en competentie. Tevens is de besluitvorming een stuk sneller en speelt politiek nauwelijks een rol.

 

horizontale teamsHorizontale teams

Samen met internationaal toonaangevende bedrijven op het gebied van zelforganisatie hebben we gekeken wat er in het systeem nodig is om medewerkers meer autonomie te geven met gevoel van verbondenheid. Dit heeft geresulteerd in een aanpak waarmee u de organisatie kan transformeren naar een zelflerende organisaties waar medewerkers geïnspireerde het verschil kunnen maken met een zelfsturende organisatie als middel, niet als doel!

Wil je meer weten over horizontaal organiseren neem dan contact met ons op.

Onze gamechangers

Van eilandvorming naar één bedrijf

Van eilandvorming naar één bedrijf

Wilt u af van uw eilandencultuur? Wij leren uw medewerkers ontdekken wat er in uw organisatie(systeem) voor zorgt dat er eilanden zijn. Zij passen zelf het organisatiesysteem zó aan dat dit de eilanden verbindt, dat het effectieve samenwerking bevordert in plaats van hindert.

Van manager is de baas naar iedereen is de baas

Van manager is de baas naar iedereen is de baas

Wilt u een onderneming met betrokken medewerkers en grote wendbaarheid? Schaf hiërarchie af en creëer een nieuw houvast. Transformeer naar een horizontaal organisatiesysteem en benut de maximale inbreng van ál uw medewerkers voor uw ondernemingsdoelen.

Van enkele verbeteraars naar iedereen verbetert

Van enkele verbeteraars naar iedereen verbetert

Zou u niet veel meer uit uw organisatie kunnen halen als iedereen met verbeteren bezig is? Iedereen continu gefocust is op hoe het gaat en wat er beter kan? Introduceer een vaste structuur van dag- en weekgesprekken waar knelpunten effectief en in samenwerking worden opgelost.

Van beleid in de la naar levende strategie

Van beleid in de la naar levende strategie

Wilt u dat uw beleidsstuk niet in de la maar bij iedereen op het netvlies belandt? Werk dan met onze verbeterhartslag. De hartslag zorgt voor een doorlopende verbinding tussen het beleid van de organisatie en alle verbeterinitiatieven van uw medewerkers.

Van versnipperd bouwen naar samen leren en bouwen

Van versnipperd bouwen naar samen leren en bouwen

Onderaannemers in bouwprojecten komen vaak alleen hun eigen ‘ding’ doen. Het Last Planner Systeem – mits goed uitgerold – zorgt er voor dat partners hun bijdrage continu op elkaar afstemmen en daarmee het project optimaliseren. Wij begeleidden al meer dan 60 projecten.

Van monitoring door controllers naar inzicht voor iedereen

Van monitoring door controllers naar inzicht voor iedereen

Wat als niet alleen de controllers maar het gehele team in control is? Als iedereen dagelijks inzicht heeft in de performance kan iedereen direct bijsturen. Inzicht en samen zoeken naar oorzaken van patronen geeft rust en een boost in de samenwerking.

Contact

De Hele Olifant

Gravin Aleidisstraat 3, 's-Gravenzande
Jos Bakker : +31645197182

Twickelo 11, Losser
Wibo Haverkate: +31653814177