Van beleid in de la naar levende strategie

Binnen bedrijven komen we vaak twee dingen tegen:

  1. Veel organisaties zien beleidsplannen in de la verdwijnen, iedereen heeft er kennis van genomen en gaat vervolgens weer door met werken volgens de bestaande patronen. Er is veel energie in de ontwikkeling van het plan gestopt, maar het leeft niet (op alle plekken) in de organisatie.
  2. In organisaties zijn altijd impulsen voor verbeteringen aanwezig, maar deze ideeën worden niet altijd gehoord en sluiten ook niet altijd aan bij de gezamenlijke doelstellingen van het bedrijf.

Verbinding tussen beleid en verbeterinitiatieven
Om de missie en de strategische doelen levend te maken en houden hebben wij een verbeterhartslag ontwikkeld. Door deze hartslag te introduceren maken we een doorlopende verbinding tussen het beleid van de organisatie en de verbeterinitiatieven van de medewerkers. Medewerkers worden uitgedaagd om met verbeterinitiatieven te komen die gekoppeld zijn aan de strategische doelstellingen van het bedrijf. 

hartslag


Verbeterhartslag opzetten

Binnen de organisatie wordt er een gestructureerde verbetermethodiek geïntroduceerd dat volgens een vast stramien verbetertrajecten wordt uitgevoerd. 

Na het bepalen van de missie en de strategische doelstellingen wordt er door de medewerkers gekeken wat ze kunnen doen om de strategische doelen te realiseren. De medewerkers kiezen zelf de onderwerpen uit waar zij de meeste affiniteit mee hebben en werken hun eigen ideeën uit in verbeterteams. In deze kleine (tactische) teams gaan ze steeds drie maanden werken aan het ontwikkelen van grondige verbeteringen.

Na drie maanden volgt een maand van evaluatie en ‘wegen’ van de opbrengsten van de periode. De tactische teams leggen verantwoording af aan alle collega's in het bedrijf: hebben zij de vraag waarmee zij aan de slag zijn gegaan zó uitgewerkt dat de uitkomst in het belang van de gezamenlijke missie is?

verbeterhartslag

 De groep bepaalt
Daarna worden de nieuwe trajecten (en teams) voor de komende drie maanden bepaald - door de volledige groep, met behulp van creatieve en praktische gespreksvormen. Want we willen geen poolse landdagen. Wat we wél willen is dat alle medewerkers gefocust zijn op de grote doelstellingen van het bedrijf en dat zij continu zoeken naar mogelijkheden om er aan bij te dragen!

Meer weten over het invoeren van een verbeterhartslag in uw organisatie neem dan contact met ons op.

Onze gamechangers

Van eilandvorming naar één bedrijf

Van eilandvorming naar één bedrijf

Wilt u af van uw eilandencultuur? Wij leren uw medewerkers ontdekken wat er in uw organisatie(systeem) voor zorgt dat er eilanden zijn. Zij passen zelf het organisatiesysteem zó aan dat dit de eilanden verbindt, dat het effectieve samenwerking bevordert in plaats van hindert.

Van manager is de baas naar iedereen is de baas

Van manager is de baas naar iedereen is de baas

Wilt u een onderneming met betrokken medewerkers en grote wendbaarheid? Schaf hiërarchie af en creëer een nieuw houvast. Transformeer naar een horizontaal organisatiesysteem en benut de maximale inbreng van ál uw medewerkers voor uw ondernemingsdoelen.

Van enkele verbeteraars naar iedereen verbetert

Van enkele verbeteraars naar iedereen verbetert

Zou u niet veel meer uit uw organisatie kunnen halen als iedereen met verbeteren bezig is? Iedereen continu gefocust is op hoe het gaat en wat er beter kan? Introduceer een vaste structuur van dag- en weekgesprekken waar knelpunten effectief en in samenwerking worden opgelost.

Van beleid in de la naar levende strategie

Van beleid in de la naar levende strategie

Wilt u dat uw beleidsstuk niet in de la maar bij iedereen op het netvlies belandt? Werk dan met onze verbeterhartslag. De hartslag zorgt voor een doorlopende verbinding tussen het beleid van de organisatie en alle verbeterinitiatieven van uw medewerkers.

Van versnipperd bouwen naar samen leren en bouwen

Van versnipperd bouwen naar samen leren en bouwen

Onderaannemers in bouwprojecten komen vaak alleen hun eigen ‘ding’ doen. Het Last Planner Systeem – mits goed uitgerold – zorgt er voor dat partners hun bijdrage continu op elkaar afstemmen en daarmee het project optimaliseren. Wij begeleidden al meer dan 60 projecten.

Van monitoring door controllers naar inzicht voor iedereen

Van monitoring door controllers naar inzicht voor iedereen

Wat als niet alleen de controllers maar het gehele team in control is? Als iedereen dagelijks inzicht heeft in de performance kan iedereen direct bijsturen. Inzicht en samen zoeken naar oorzaken van patronen geeft rust en een boost in de samenwerking.

Contact

De Hele Olifant

Gravin Aleidisstraat 3, 's-Gravenzande
Jos Bakker : +31645197182

Twickelo 11, Losser
Wibo Haverkate: +31653814177